Infolinia: (29) 760-60-73

E-ochrona

Platforma e-monitoringu

Dzięki nowoczesnej platformie e-monitoringu, po zalogowaniu się do „Strefy Klienta” możecie Państwo w każdej chwili uzyskać takie informacje jak:

  • godzinę otwarcia i zamknięcia (włączenia i wyłączenia systemu alarmowego) sklepów, hurtowni oraz innych punktów handlowych czy użytkowych należących do Państwa,

  • poprawność komunikacji pomiędzy systemem alarmowym i Centrum Monitorowania Alarmów,

  • prawidłowość działania zasilania podstawowego i rezerwowego,

  • skuteczność załączenia systemu alarmowego,

  • sygnały alarmowe z obiektu.

Informację te również mogą zostać przekazane do Państwa za pomocą komunikatów SMS oraz e-mail. Oferta ta skierowana jest nie tylko do średnich i dużych przedsiębiorców, ale także klientów indywidualnych. 

E-ochrona

Usługa e-ochrony jest połączeniem standardowej ochrony fizycznej stosowanej przez większość agencji ochrony z innowacyjnym systemem monitorowania czasu, miejsca i rezultatu pracy personelu ochrony w czasie rzeczywistym, oraz zintegrowanym systemem zarządzania. E-ochrona skierowana jest głównie do Klientów którzy korzystają z bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej.

Oprócz konwencjonalnych środków łączności, istnieje możliwość wyposażenia pracowników ochrony w urządzenia ACTIVE GUARD, umożliwiające nadzór w czasie rzeczywistym nad realizowanymi przez pracowników ochrony obchodami. W kilku miejscach na terenie zakładu instalowane są punkty kontrolne, monitorujące dokładny czas i miejsce realizacji obchodu. Dodatkowo poprzez system uzyskujemy łączność telefoniczną z pracownikiem ochrony, możliwość nasłuchu jego najbliższego otoczenia oraz opcję pilota antynapadowego o dużym zasięgu. Poprzez Strefę Klienta online możecie Państwo w każdej chwili uzyskać informację o wykonywanych obchodach. Informacje te mogą również zostać do Państwa przekazane za pomocą komunikatów SMS oraz e-mail.