Infolinia: (29) 760-60-73

Szkolenia

Od 1 stycznia 2014 r. weszło w życie szereg ułatwień w zawodzie pracownika ochrony fizycznej i w zawodzie detektywa.
Rezygnacja z egzaminów dla kandydatów do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz detektywa, wprowadzenie list kwalifikowanych pracowników ochrony oraz pracowników zabezpieczenia technicznego, a także cykliczne szkolenia specjalistyczne – to najważniejsze zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., w ramach szerszego pakietu tzw. ustawy deregulacyjnej.


Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń ... zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia,

  Chcąc wyjść naprzeciw zmianom w branży usług detektywistycznych i ochrony Agencja Ochrony Mienia „TARCZA” w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej powołała do życia Centrum Szkolenia Pracowników Ochrony i Detektywów.
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r, w sprawie szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, aktów wykonawczych do tych ustaw.

Prowadzimy następujące kursy i szkolenia:

- kursy dla kwalifikowanych pracowników ochrony
- kursy dla służb porządkowych imprez masowych
- kursy dla detektywów
- szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademicy, prawnicy oraz byli oficerowie Policji. Jako Agencja Ochrony posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony osób i mienia, dlatego też nasi słuchacze otrzymują od nas nie tylko wiedzę teoretyczną ale również praktyczną.