Infolinia: (29) 760-60-73

Usługi OnLine - Usunięcie osób z listy osób uprawnionych

Pola czerwone są polami wymaganymi do wypełnienia

 Informacje podstawowe 
Numer obiektu którego dotyczą zmiany : -
Klient Nr:
Dane zamawiającego
Nazwa firmy lub osoby :
Imię i Nazwisko :
NIP :
E-mail :

 Usunięcie osoby z listy osób uprawnionych 
Imię i Nazwisko osoby 
którą chcemy usunąć z listy :

 Aktualne hasło (w celu potwierdzenia wiarygodności wniosku) 
Hasło :