Infolinia: (29) 760-60-73

Usługi OnLine - Zmiana adresu korespondencyjnego

Pola czerwone są polami wymaganymi do wypełnienia

 Informacje podstawowe 
Numer obiektu którego dotyczą zmiany : -
Klient Nr:
Dane zamawiającego
Nazwa firmy lub osoby :
Imię i Nazwisko :
NIP :
E-mail :

 Zmiana adresu korespondencyjnego 
Nazwa podmiotu lub osoby na którą  
należy adresować korespondencję :
Kod pocztowy :-
Miejscowość :
Ulica i Nr :

 Aktualne hasło (w celu potwierdzenia wiarygodności wniosku) 
Hasło :