Infolinia: (29) 760-60-73

Usługi OnLine - Zmiana telefonów do osoby upowa?nionej

Pola czerwone są polami wymaganymi do wypełnienia

 Informacje podstawowe 
Numer obiektu którego dotyczą zmiany : -
Klient Nr:
Dane zamawiającego
Nazwa firmy lub osoby :
Imię i Nazwisko :
NIP :
E-mail :

 Zmiana telefonów do osoby upoważnionej 
Imię i Naziwsko osoby  
z listy osób uprawnionych :
Nr telefonu stacjonarnego :
Nr telefonu komórkowego :

 Aktualne hasło (w celu potwierdzenia wiarygodności wniosku) 
Hasło :